top of page

Homiletika

Profesor Peter MacKenzie (1942-2007) je bil profesor homiletike in apologetike na Evangelijski teološki fakulteti v Osijeku, Hrvaška. Peter je delal na Hrvaškem več kot 25 let in je bil pastor Baptistične cerkve v Zagrebu. Peter je bil priznan učitelj in ta predavanja so priporočljiva za sedanje in tudi morebitne pridigarje v prihodnosti.

1

Homiletika - 1. del

4

Homiletika - 4. del

2

Homiletika - 2. del

5

Homiletika - 5. del

3

Homiletika - 3. del

6

Homiletika - 6. del

bottom of page